kromoendoskopi

Endoskopide yeni gelişmelerden magnifiye kromoendoskopi sistem dediğimiz, endoskopla incelenen Gastro İntestinal Sistem yüzeyi normalin 100-150 katına kadar büyüterek ve değişik boyama teknikleriyle uygulanan yöntem. Boyayarak, ışığın dalga boyunu değiştirerek, görüntüyü büyüterek riskli bölgeyi belirliyoruz. Daha sonra endosonografiyle kanser veya kanser riski taşıyan lezyon veya tümoral dokunun alt tabakaya yayılıp yayılmadığına bakıyoruz.

Hiç yorum yok: